Заявка
Intertechnic Group инструменти за професионалисти

Условия за ползване и защита на личните данни на физически лица/GDPR

Общи условия  и защита на личните данни на физически лица

1.    http://intertechnic.bg е система, която предоставя възможност за покупка на стоки в интернет. Системата е собственост на ИНТЕРТЕХНИК ГРУП ЕООД.
2.    Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на системата от всеки един потребител.
3.    Всеки един потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, от първоначалното влизане в нея до напускането и.
4.    Всяка една оферта, публикувана на http://intertechnic.bg съдържа следната информация:
•    наименование на продукта
•    описание на продукта
•    артикулен номер
•    производител
•    единична цена с включен 20% ДДС
5.    Заявяването на определен продукт представлява потвърждение на желанието на потребителя да закупи конкретна стока срещу посочената за нея цена, като с това потвърждение потребителят генерира заявка за доставка.
6.    Информацията в заявката за доставка  се попълва изцяло от потребителя. ИНТЕРТЕХНИК ГРУП ЕООД не носи отговорност за неверни и/или погрешно посочени данни в заявката.
7.    След изпращане на заявката, потребителят получава на посоченият от него телефон или е-mail подробна информация за това кога ще получи избраната от него стока/стоки, както и с кой куриер ще бъде извършена доставката.
8.    Разходите по доставката на стоката/стоките са за сметка на получателя, като цената зависи от ценоразписа на съответната куриерска фирма. Тарифите на куриерските фирми можете да разгледате в меню "Куриери" в долната част на страницата.

ОГРАНИЧЕНИЯ

9.    Потребителите на системата имат право да се ползват свободно от ресурсите на http://intertechnic.bg с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
10.    Потребителите на http://intertechnic.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картинки, образи или части от сайта, без изрично разрешение на ИНТЕРТЕХНИК ГРУП ЕООД.
11.    Потребителите нямат право да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация (flood).
12.    Потребителите нямат право да ползват screenshot на http://intertechnic.bg без изрично разрешение на ИНТЕРТЕХНИК ГРУП ЕООД.
13.    Потребителите на системата нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други действия, увреждащи права и/или интереси на трети лица.

Други условия

14.    ИНТЕРТЕХНИК ГРУП ЕООД си запазва правото на промени по посочените в сайта оферти, както по отношение съдържанието на тези оферти, така и по отношение на цени и каквато и да било друга информация в сайта.
15.    ИНТЕРТЕХНИК ГРУП ЕООД не носи отговорност за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставените услуги.

Защита на личните данни на физически лица, ползващи intertechnic.bg