Заявка
Intertechnic Group инструменти за професионалисти

Условия за публикуване на обява

ИНТЕРТЕХНИК ГРУП ЕООД предоставя на потребителите на http://intertechnic.bg/ възможност да публикуват свои безплатни обяви на сайта. Обявата трябва да е тематично свързана със съдържанието на сайта и да е с коректно попълнена форма на кирилица. Срокът на валидност на обявата е 30 дни, като той може да бъде прекратен предварително или съответно продължен по искане на потребителя. Преди публикуването й на сайта, обявата трябва да бъде одобрена от нашия екип. Приложеният снимков материал ще бъде редактиран съобразно нашите технически изисквания преди публикацията и няма да има възможност за повторна негова корекция по време на срока на валидност на обявата. Обявите се публикуват с непроменено съдържание и всякакви евентуални редакции са с цел избягване на правописни и стилистични грешки.

ИНТЕРТЕХНИК ГРУП ЕООД предоставя услугата безвъзмездно и не поема никаква отговорност за съдържанието и истинността на обявата, както и за навременната й публикация и/или изтриване. ИНТЕРТЕХНИК ГРУП ЕООД не носи никаква отговорност за евентуална невъзможност да бъдат предоставени или запазени персонални настройки на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми и др.) на услугата.  ИНТЕРТЕХНИК ГРУП ЕООД не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугата, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от страна на потребителя.

Предвид ползването на услугата, потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си и за предмета на обявата при попълване на регистрационната форма. В случай, че потребителят е предоставил  неистинска, неточна, неактуална или непълна информация, ИНТЕРТЕХНИК ГРУП ЕООД има право да изтрие обявата на съответния потребител и да му откаже по-нататъшен достъп до услугата.
 
Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде възпроизвеждана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на ИНТЕРТЕХНИК ГРУП ЕООД.